dalatware facebook
036.733.7171

Nhà thông minh

Báo động chống trộm không dây Tuya
Giảm 15%

Input module Lumi

2,310,000₫

2,310,000₫

Cảm biến cửa Lumi

1,210,000₫

1,210,000₫

Ổ cắm viền nhôm Lumi

693,000₫

693,000₫

Bộ thu phát hồng ngoại Lumi

1,650,000₫

1,650,000₫

Module âm thanh đa vùng Lumi

4,510,000₫

4,510,000₫